Hiện Tượng Tâm Linh

Sự thật nên biết về bùa ngải ma gà

Bùa ngải ma gà có thật chuyên hại người, hay chỉ là loài ác ma tồn tại trong tâm khảm những người tin nó, điều

Liệu có hay không việc linh hồn tái sinh?

Mỗi linh hồn chứa toàn bộ những kinh nghiệm trong quá khứ do chặp tư tưởng trước để lại. Vậy cái linh hồn trong kiếp

Khám phá ý nghĩa của hiện tượng luân hồi tái sinh

trong một kiếp sống của ta, nếu tìm hiểu kỹ và suy luận theo thuyết luân hồi thì cũng thấy được một cách khá rõ

Những điều bí ẩn về bùa ngải Bahnar

Chữa cho người bị đau bệnh do ngải Bahnar phù thủy chặt một miếng cây được xác định là cây ngải người bệnh lỡ va

Những lý giải bí ẩn về ma cần quan tâm

Có những dạng hoạt động siêu nhiên nào khác có thể xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta? Khái niệm ma quỷ hiện ra

Những điều kiện cần có để thôi miên

Thuật thôi miên có một số yêu cầu nhất định đối với hoàn cảnh. Trên thực tế, hoàn cảnh tự nhiên và hoàn cảnh con