Tổng Quan

Điều nên biết về những “bí kíp” hành nghề thầy bói

Trong trường hợp thầy bói đưa ra 2 dự báo đúng và 8 dự báo sai, người ta say sưa kể cho người khác nghe

Tìm hiểu mê tín dị đoan khác tín ngưỡng thế nào?

Thí dụ như hôn nhân đã từng được coi là một giao kèo bất di bất dịch giữa hai người trước mặt Thiên Chúa; sự

Thắc mắc: Vì sao con người mê tín?

Theo các nhà khoa học, mê tín dị đoan ảnh hưởng đến những người khác nhau trên các mức độ khác nhau. Phụ nữ có

Lý do mà mê tín dị đoan thịnh hành và trường tồn đến giờ

Nhiều người tuy không tin tưởng hoàn toàn vào một số điều nằm trong phạm trù “huyền bí” hay “khó giải thích” nhưng họ vẫn

Ảnh hưởng của mê tín dị đoan tới đời sống

Mê tín dị đoan có thể làm cho công việc bị đình trệ hay hủy bỏ vô ích. Vài ảnh hưởng của mê tín dị

Vài tính chất cần nắm rõ về mê tín dị đoan

Theo ông thì trên thế giới có hai nhóm người rõ rệt: một nhóm không mê tín, một nhóm mê tín; và ai cũng nghĩ

Phân loại và thí dụ rõ ràng về mê tín dị đoan

Nhiều vận động viên tin rằng nếu họ mặc một quần áo nào đó trong người hay làm một cử chỉ gì đó trước khi

Nguồn gốc và bản chất của mê tín dị đoan

Khi một đứa trẻ mới sinh ra, trong người của nó không có sẵn một chút mê tín dị đoan nào cả. Nhưng khi lớn

Định nghĩa sơ lược mê tín dị đoan

Những ý niệm, hành động hay nghi lễ phát xuất từ các niềm tin kể trên (“A notion, act or ritual that derives from such

Giống và khác giữa tín ngưỡng với mê tín dị đoan

Tóm lại, tôn giáo, tín ngưỡng dân gian và mê tín dị đoan có những điểm giống và khác nhau và chúng có mối quan