điềm báo mang may mắn

Điềm báo nào đem lại may mắn cho bạn trong bài Tarot?

Khác với những lá bài còn lại, lựa chọn này cho thấy chủ nhân của nó vốn gặp nhiều may mắn. Cộng thêm nỗ lực,