kiểu mê tín nước ngoài

Tìm hiểu quan niệm: Hướng về phía đông

Vị trí của ngôi mộ trong nghĩa trang cũng rất quan trọng. Phía nam của nghĩa trang là nơi thích hợp nhất nếu bạn muốn