phụ nữ tốt

Phụ nữ có nét tướng nào đàn ông muốn lấy làm vợ?

Đặc điểm của khuôn mặt chữ “Điền” là trán hình vuông, khung xương quai hàm nhô ra, khuôn mặt đầy đặn phúc hậu. Theo quan