số 3

Tìm hiểu quan niệm: Nỗi ám ảnh mang tên số 3

Một niềm tin đậm chất mê tín khác là một que diêm không bao giờ được sử dụng để đốt cháy 3 điếu thuốc vì